• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Prohlášení o souladu se zákonem o odpadech

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že veškeré námi vyráběné a dodávané výrobky uvedené v katalogu elektroinstalačního materiálu

nejsou elektrickým a elektronickým zařízením (elektrozařízením)

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a po ukončení životnosti se tyto výrobky nestávají elektroodpadem.

Z výše uvedeného důvodu se na naši společnost a námi dodávané výrobky nevztahují povinnosti při uvádění elektrozařízení na trh, při jeho zpětném odběru a financování nakládání s elektroodpadem uložené citovaným zákonem a vyhláškou.

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006