• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

ABB MTB Cup 2011 Propozice

Termín:  

Sobota 21. 5. 2011

 

Místo:

Areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

 

Pořadatel:  

ABB s.r.o., Elektro–Praga

 

Realizace, sponzoring:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, tel.: +420 485 100 500

 

Trasy:

54 km, 33 km, dětský závod 3 a 6 km

 

Prezence:

Pátek 20. 5. od 15:00 – 18:00 hodin, sobota 21. 5. od 7:00 – 9:00, dětské kategorie v průběhu dne až do 13:30 hodin.

Prezence před areálem ABB s.r.o., Elektro-Praga – Resslova 3

 

Start:

10:30 hodin – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jablonci nad Nisou

Start závodu proběhne ve dvou vlnách, první vystartují závodníci na trati 54 km. S časovým odstupem 15 min vystartují závodníci na kratší trať.  Dětské závody budou odstartovány v 14:30 hodin.

 

Cíl:

Areál ABB s.r.o., Elektro-Praga, časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15:45 hodin. Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli.

Přihlášky:

Přihlásit se mohou osoby starší 18 let, mladší mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (formulář bude připraven na prezenci v místě závodu, nebo je možné jej stáhnout z webu a zaslat poštou).

 A) online na www.abbcup.cz do 16. 5. 2011 do 12:00 hodin.

 B) osobně v kanceláři SUNDISK s.r.o., Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou 8 – 17 hod.

 do 16. 5. 2011 do 18:00 hodin.

C) při prezenci v místě konání závodu

Pamětní tričko získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 12. 5. 2011 (včetně).

Na internetu je možné ověřit již zaregistrované přihlášky.

 

Startovné:

290 Kč – trať 54 km, 250 Kč – trať 34 km, dětské závody zdarma

390 Kč – při přihlášení na místě

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 16. 5. 2011 (možno zaslat i emailem), storno poplatek 100 Kč.

 

Startovné zahrnuje:

Zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (2×) a v cíli (guláš, pivo/nealko), startovní číslo, pamětní tričko (při přihlášení do 12. 5.), mytí kol a hlavně radost ze závodu v nádherném prostředí Jizerských hor!

 

Bankovní spojení:  

193691492/0300 – ČSOB Jablonec nad Nisou.

Startovné uhraďte do 7 dnů po odeslání přihlášky (nejpozději do 18. 5. 2011).

Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru: ddmmrrrr (příklad: 3. 4. 1975 = 03041975)

 

Kategorie:

Trasa 54 km

M18 (muži 17 – 18 let)

ELITE + U23

M30 (muži do 30 let)

M40 (muži do 40 let)

M50 (muži do 50 let)

M+ (muži nad 50 let)

Z18 (ženy 17 – 18 let)

Z30 (ženy do 30 let)

Z40 (ženy do 40 let)

Z+ (ženy nad 40 let   

 TÝM (viz níže)

Trasa 33 km

M16 (muži 14 - 16 let)

M18 (muži 17 – 18 let)

M 30 (muži do 30 let)

M+ (muži nad 30 let)

Z16 (ženy 14 - 16 let)

Z18 (ženy 17 – 18let)

Z 30 (ženy do 30 let)

Z+ (ženy nad 30 let)

 

ELITE = Muži (ročník 1991 a více), kteří jsou držiteli licence ČSC pro působení v zahraničí (AEMDT) nebo licencí ČSC Elite (EMA a EMV). Dále sem patří muži s licencí pod 23 (EMA23 a EMU23) v hodnotě 900 a 500 Kč.

TÝM (družstva) = tým jedoucí pod společným názvem (klub), který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 54 km (každý člen může jet v jiné kategorii). Zařazení do soutěže teamů je nutno označit při podání přihlášky k závodu. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 54 km.

 

Volitelné kategorie:

(závodník zvolí, pokud splňuje podmínky pro tyto kategorie, přihlášení je možné jen do 16. 5. 11; není možné před závodem)

ABB M (muži, zaměstnanci ABB, bez rozdílu věku)

ABB Z (ženy, zaměstnankyně ABB, bez rozdílu věku)

ABB VIP (Partneři a VIP ABB, bez rozdílu pohlaví)

 

Dětské kategorie:

M9 (chlapci do 9 let)

M13 (chlapci do 13 let)

Z9 (dívky do 9 let)

Z13 (dívky do 13 let)

 

Ceny:

Vyhlášení vítězů – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga 21. 5. 2011 v 16:00 hod.

Prize money (pouze trasa 54 km)

ELITE + U23: 1. místo – 5.000 Kč, 2. místo – 3.000 Kč, 3. místo – 2.000 Kč, 4. místo – 1.500 Kč a 5. místo – 1.000 Kč

M30: 1. místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč

Z30: 1. místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč

Věcné ceny – první tři v každé další kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

 

Vyplacení/předání cen je vázáno na osobní přítomnost závodníka!

KATEGORIE BUDE VYHLÁŠENA PŘI POČTU MIN. 4 ZÁVODNÍKŮ V KATEGORII!

Pro všechny účastníky je připravena tombola – losování hlavních cen po vyhlášení vítězů.

 

Výsledky:  

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně.

 

Protesty:   

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do 15:15 hod. dne 21. 5. 2011 v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč,  který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na webových stránkách závodu.

 

Zdravotní zajištění:  

Horská služba Jizerské hory

 

Kontakty a informace:

www.abbcup.cz

email: abbcup@sundisk.cz

+420 776 713 715

+420 485 100 500

 

Ředitel závodu:

Petr Bažant, petr.bazant@sundisk.cz, +420 604 271 437

 

Technická realizace:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, +420 485 100 500

 

Podmínky účasti:

Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na Přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. 

Závod se jede za plného silničního provozu!

Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo, elektronický čip a na hlavě  plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu.

Ochranná přilba je povinná!

V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodů, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie apod.) startovné se nevrací. Účastníci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

 

Prosba pořadatelů:

Závod je veden z části v CHKO Jizerské hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

V Jablonci nad Nisou, 20. 3. 2011

Dokumenty

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006