• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

 

ABB s.r.o. ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ vyhlašuje mezinárodní soutěž studentů a mladých absolventů studia designu, designérů, architektů a dalších tvůrců

logo soutěže 20design11

Předmět soutěže

Téma A

Návrh nového řešení designu setu domovního elektroinstalačního materiálu s ohledem na široké užití. Setem se rozumí spínač, zásuvka, dvojzásuvka, zásuvka TV+R+Sat, zásuvka datová, jedno a dvojnásobný rámeček svislý i horizontální, pokud není symetrický, resp. jedno a dvojnásobnou kombinaci (v případě bezrámečkového řešení). Snahou vyhlašovatelů je, aby návrhy naplňovaly duch hesla: „Kulturní identita ABB – design klíč k úspěchu“

 

Téma B

Návrh vize designu domovního elektroinstalačního materiálu v souladu s tématem: „Budoucnost – vize a koncepty“

Vize by měla obsahovat základní přístroje jako spínač, zásuvka, zásuvka datová a možnost jejich kombinace (v současném standardu označováno jako vícenásobné rámečky).

 

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, případně jejich sdružení. Soutěž je určena studentům a mladým absolventům škol s výtvarným a uměleckoprůmyslovým zaměřením, designérům, architektům, výtvarníkům a ostatním tvůrcům, kteří splní požadavky stanovené v propozicích, tj. ve stanoveném termínu předají řádně vyplněnou přihlášku a soutěžní návrh dle podmínek soutěže.

Kategorie účastníků soutěže

Téma A

  • studenti
  • mladí tvůrci do 30 let
  • ostatní tvůrci – fyzické i právnické osoby se zastoupením fyzických osob

Téma B (bez kategorií účastníků)

 

Termíny

Termín uzávěrky pro 1. kolo je 4. dubna 2011.

Termín uzávěrky pro 2. kolo je 20. května 2011.

 

Podmínky soutěže

Podrobnosti viz. Propozice soutěže.

 

Ceny – finanční odměny

Téma A

V 1. kole obdrží autor vítězného návrhu v každé kategorii účastníků 10 000 Kč.

Do 2. kola soutěže bude vybráno maximálně 10 soutěžních návrhů napříč Kategoriemi účastníků.

Autor vítězného návrhu doporučeného hodnotící jury obdrží 50 000 Kč.

Vyhlašovatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo na vytvoření a užití autorského díla na základě soutěžního návrhu s osloveným účastníkem soutěže.

Téma B

Autor vítězného návrhu obdrží 20 000 Kč.

Podrobnosti viz. Propozice soutěže.

 

Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v červnu 2011 na tiskové konferenci vyhlašovatele v Praze spojené případně s vernisáží výstavy soutěžních návrhů.

 

Kompletní informace naleznete v Propozicích soutěže.

 

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006