• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Technické informace

ABB i-bus® KNX systém pracuje decentralizovaně a jakmile je systém nastaven nevyžaduje PC ani žádnou jinou řídicí jednotku. Celá „inteligence“, nebo správně řečeno naprogramované funkce, jsou uloženy v jednotlivých přístrojích – účastnících na sběrnici (US). Každý US si může vyměňovat informace s kterýmkoli jiným US předáváním telegramů. Nejnižší konfigurační úroveň se nazývá linie. V jedné linii může být nejvýše 64 přístrojů (US). Jejich aktuální počet závisí na výběru napájecího zdroje a také na spotřebě jednotlivých US.

Používají se čtyři typy přístrojů:

  • Systémové přístroje:

Napájecí zdroje, komunikační rozhraní (USB, IP), svorkovnice, tlumivky, liniové spojky, oblastní spojky.

  • Snímače:

Tlačítkové ovladače, povětrnostní snímače (vítr, déšť, světlo, teplo, atd.), termostaty, analogové a binární vstupy.

  • Akční členy:

Spínací akční členy, stmívací akční členy, akční členy pro řízení žaluzií, akční členy topení, analogové akční členy.

  • Řídicí prvky (kontroléry):

Snímače a akční členy mohou byt vzájemně logicky propojeny řídicími prvky (logickými členy, logickými moduly apod.) pro zajištění vyšších počtů komplexních funkcí.

V nejmenší konfiguraci mohou spolupracovat s napájecím zdrojem dva US. Sběrnicová instalace může být progresivně upravována podle potřebné velikosti systému a počtů požadovaných funkcí. Může tak byt rozšířena na více než 56 000 US.

Jednotliví účastníci (US) jsou vzájemně propojeni sběrnicovým kabelem. Používá se certifikovaný kabel s daným počtem žil, průřezem vodičů, izolační pevností atd.

Pro parametrizaci systému se používá normalizovaný software ETS. Na rozdíl od jiných systémů, všichni výrobci KNX přístrojů používají pro svoje výrobky tento software. To je zárukou slučitelnosti výrobků různých výrobců.

 

Fotogalerie

  • Topologie systému
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006