• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Úplná pravidla soutěže ABB s.r.o, Elektro - Praga „Kup Audioworld - zesilovač s FM tunerem a vyhraj!

Účelem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla soutěže „Kup Audioworld – zesilovač s tunerem FM a vyhraj“ (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátor soutěže:

ABB s.r.o., org. jednotka Elektro-Praga, Resslova 3, 466 02 Jablonec nad Nisou (dále jen "organizátor").

2. Termín konání soutěže:

Soutěž v podobě registrace unikátních čísel čárového kódu ze zakoupeného výrobku ABB s.r.o., Elektro-Praga probíhá v termínu od 1. 8. 2010 do 30. listopadu 2010 včetně. Do tohoto termínu budou přijímány registrace na www.radiodozdi.cz .

3. Podmínky soutěže:

3.1. Účastník je elektromontérem, elektromontážní firmou, zaměstnancem elektromontážní firmy (fyzické i právnické osoby) podnikající na základě živnostenského oprávnění v České republice.  Zaměstnanci mají za povinnost informovat o účasti v soutěži svého zaměstnavatele. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ABB s.r.o., pracovníci elektrotechnických velkoobchodů a servisních firem zajišťující organizaci a realizace soutěžní akce.

3.2. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

3.3. Zakoupit přístroj – zesilovač s tunerem FM (objednací číslo – 8200-0-0041) a tím získat unikátní číslo čárového kódu, který je umístěný na spodní části každého přístroje v podobě samolepicího štítku.

3.4. Unikátní číslo čárového kódu registrovat spolu s vyplněním kontaktních a dalších kontrolních údajů v internetovém formuláři na www.radiodozdi.cz v termínu od 1. srpna 2010 do 30. listopadu 2010 včetně. Registrací čísla čárového kódu a vyplněním výše zmíněných údajů se účastník soutěže automaticky zaregistruje do soutěže a souhlasí s pravidly soutěže v plném znění.

3.5. Každý přístroj zesilovače s tunerem FM obsahuje jiný kód. Lze tedy zaregistrovat libovolný počet čísel čárových kódů z libovolného počtu přístrojů. Každá registrace je zařazena do celkového slosování o hlavní cenu, tj. kolik zesilovačů s tunerem FM účastník registruje, tolikrát je v osudí pro losování cen.

3.6. Organizátor má právo vyžádat si kopii dokladu o nákupu přístroje (faktura, dodací list) v případě nesrovnalostí, či pochybností před předáním ceny. Zejména pokud číslo čárového kódu nesouhlasí s čísly prodaných zesilovačů s tunerem FM ze strany organizátora, či další kontrolní vyplněné údaje v internetovém formuláři neodpovídají údajům o prodeji, které má organizátor.

3.7. Soutěžní podmínky se mohou měnit.

3.8.  Výherce a výhry v soutěži:

3.8.1. Všechny registrace se správně a plně vyplněnými údaji jsou zařazeny do slosování o hlavní ceny.

3.8.2. Hlavními cenami v soutěži jsou 3 poukazy na dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 20000,- Kč (Čedok a.s.), 5 MP3 přehrávačů iPod Nano 16 GB a 15 MP3 přehrávačů iPod Shuffle 2GB.  

3.8.3. Losování cen proběhne 3. 12. 2010.

3.8.4. Výherce bude o případné výhře vyrozuměn telefonicky a písemně.

3.8.5. V případě, že se výherci nepodaří doručit a předat výhru do 20. prosince 2010, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

3.9. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

3.10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a to včetně změny cen.

3.11. Registrací čísla čárového kódu zesilovače s tunerem FM vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, § 21 zákona číslo 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jméno, příjmení, město, v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

8. 6. 2010, Jablonec nad Nisou ABB s.r.o., Elektro-Praga

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006