• Otázky a odpovědi
 • Kontaktujte nás
 • Úvodní strana
 • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Bezpečnostní zásuvky FI-DOS

Co je to FI-DOS?

Jsou to bezpečnostní zásuvky, adaptéry a moduly, které mají integrován citlivý proudový chránič. Plně tak vyhovují požadavkům příslušných předpisů na doplňkovou ochranu, pro případ selhání ochrany základní, při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů. Využitím těchto přístrojů lze vytvořit velmi kvalitní ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. 

Funkce bezpečnostních zásuvek spočívá v tom,

že spotřebič připojený do tohoto typu zásuvky je neustále měřen vestavěným bezpečnostním systémem. Dotkne-li se uživatel např. místa na spotřebiči, kde je porušená elektrická izolace (šňůra sekačky, pily), nebo pokud byla např. při napouštění bazénu nastříkána voda do nedostatečně krytého elektrického spotřebiče nebo zařízení, vznikne tzv. poruchový proud. K následnému odpojení zásuvky od síťového napětí dojde do cca 30 milisekund, tedy dříve, než by narůstající proud mohl způsobit úraz nebo dokonce smrt uživatele. Proud do velikosti 30 mA člověk obvykle snese bez újmy na zdraví, takže bezpečnostní zásuvka může ochránit před případným úrazem i ty, kdo do ní připojují své spotřebiče, které třeba nejsou v úplně dobrém technickém stavu.

Od roku 2008 je doplňková ochrana proudovým chráničem povinná, až na malé výjimky, u všech zásuvek v nových elektroinstalacích.

Na rozdíl od centrálních proudových chráničů, kterými se dnes výše zmíněná povinnost standardně řeší, má fyzická přítomnost zásuvek s proudovým chráničem v místech vlastního připojení spotřebiče řadu výhod a je také velmi praktická. Porucha Vámi používaného spotřebiče, přívodní šňůry nebo nežádoucí vniknutí vody do spotřebiče či zásuvky vyřadí jen tuto zásuvku, nikoliv celou sekci, nebo dokonce všechny zásuvky v celém objektu, jak tomu bývá při nepromyšleném použití centrálních proudových chráničů. Po odstranění závady na používaném spotřebiči nebo po jeho vypnutí můžete dočasně vyřazenou bezpečnostní zásuvku sami opět zapnout a nerušeně pokračovat v práci. Další nespornou výhodou zásuvky s vestavěným proudovým chráničem je možnost její instalace do stávajících sítí. Ty ještě z minulosti bývají většinou systému TN-C a při využití FI-DOS, nemusí být zřizováno nové elektrické vedení, které jinak vyžaduje eventuální umístění centrálního chrániče do rozvodnice.

Doporučené použití bezpečnostních zásuvek:

Proudové chrániče, bezpečnostní zásuvky nevyjímaje, je žádoucí instalovat především tam, kde okolní prostředí, v němž jsou elektrické spotřebiče používány, je dobře elektricky vodivé – tzn. kde je voda, zeleň, příroda apod. Bez ohledu na nové nařízení ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je třeba mít stále na mysli, že zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem existuje právě tam, kde se předpokládá připojení spotřebičů provozovaných ve venkovním prostředí. To samozřejmě platí zejména u starých elektrických instalací provozovaných stále bez doplňkové ochrany proudovým chráničem. Přístroje FI-DOS lze do takovýchto instalací snadno nasadit. Lze je vhodně využít v široké škále aplikací jako jsou hlavně:

 • Koupelny 
 • Bazény 
 • Venkovní prostory: zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí
 • Kuchyně 
 • Dětské pokoje 
 • Balkóny 
 • Dílny a garáže

Přístroje řady FI-DOS :

 • Bezpečnostní zásuvky FI-DOS v designech Swing®, Swing®L a Tango®. Moduly proudového chrániče v designech Element®, Time® a Time® Arbo.

Doporučujeme především pro vnitřní prostory.

 • Bezpečnostní zásuvky FI-DOS v provedení IP 44

Doporučujeme použít především ve venkovních prostorech a všude tam, kde je zvýšená prašnost a kondenzující nebo stříkající voda.

 • Bezpečnostní adaptér ELGARDplus

Doporučujeme jako přenosnou doplňkovou ochranu ve všech případech, kde nejsou proudové chrániče ani zásuvky FI-DOS v instalaci nebo si nejste jisti, zda je máte instalovány.

Fotogalerie

 • Zásuvka FI-DOS Tango
 • Modul FI-DOS Time
 • Adaptér FI-DOS ELGARDplus
 • Zásuvka FI-DOS IP44 nástěnná
 • Zásuvka FI-DOS IP44 zapuštěná
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006