• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

PROPOZICE ABB MTB Cup 2008

 

Termín: Sobota 24. 5. 2008

 

Místo: Areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

 

Pořadatel: ABB s.r.o., Elektro–Praga a agentura SUNDISK s.r.o.

 

Trasy: 54 km; dětský závod na 500m, 4 a 8 km.

 

Prezentace: Pátek 23. 5. od 15:00 – 18:00 hodin, sobota 24. 5. od 7:00 – 9:00 (dětské kategorie do 14:00)

areál ABB s.r.o., Elektro-Praga

Připravte si 100 Kč jako vratnou kauci na čip na měření času.

 

Start: 10:00 hodin - areál ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jablonci nad Nisou

(dětský závod bude startován podle počtu přihlášených, 1. Start v 14.30 hodin)

 

Cíl: Areál ABB s.r.o.,Elektro-Praga, časový limit pro zařazení do výsledkové listiny 16:00.

Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli.

 

Přihlášky: Přihlásit se mohou pouze osoby starší 18 let, mladší mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (formulář bude připraven na prezentaci v místě závodu, nebo je možné jej stáhnout zde a zaslat poštou).

A) online na www.abbcup.cz  do 19. 5. 2008 (včetně)

B) osobně v Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou do 19. 5. 2008 (včetně)

C) při prezentaci v místě konání závodu

Pamětní tričko získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 17. 5. (včetně). Na internetu je možné ověřit již zaregistrované přihlášky.

 

Startovné: 140 Kč, dětské závody zdarma

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 19. 5. 2008 (možno zaslat i emailem) za storno poplatek 50,- Kč, který bude zaslán na účet.

 

Startovné zahrnuje:  Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (2x) a v cíli (guláš, pivo/nealko), startovní číslo, pamětní tričko (při přihlášení do 17. 5.), mytí kol.

 

Bankovní spojení: 193691492/0300 účet SUNDISK s.r.o., ČSOB Jablonec nad Nisou

Startovné uhraďte do 7 dnů po přihlášení (nejpozději do 21.5.). Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru: ddmmrrrr (příklad: 3. 4. 1975 = 03041975)

 

Kategorie: (Délka trasy 54 km)

M19 (muži 15 – 18 let)
ELITE + U23
M30 (muži do 30)
M50 (muži do 50)
M+ (muži nad 50)
Z19 (ženy 15 – 18)
Z30 (ženy do 30)
Z40 (ženy do 40)
Z+ (ženy nad 40)

Volitelné kategorie (závodník zvolí, pokud splňuje podmínky pro tyto kategorie)

ABB M (muži, zaměstnanci ABB, bez rozdílu věku)
ABB Z (ženy, zaměstnankyně ABB, bez rozdílu věku)
ABB VIP (Partneři a VIP ABB, bez rozdílu pohlaví)

Dětské kategorie

D6 (děti do 6) – Délka trasy 500m
M10 (chlapci do 10) – Délka trasy 4km
M14 (chlapci do 14) – Délka trasy 8km
Z10 (dívky do 10) – Délka trasy 4km
Z14 (dívky do 14) – Délka trasy 8km

(věk „do 14ti let“ znamená včetně tohoto roku)Ceny:   Prize money:

ELITE + U23: 1. místo – 5.000,-Kč, 2. místo – 3.000,-Kč, 3. místo – 2.000,-Kč, 4. místo – 1.500,-Kč a 5. místo – 1.000,-Kč

M30 – muži do 30 let: 1. místo – 3.000,-Kč, 2. místo – 2.000,-Kč, 3. místo – 1.000,-Kč

Z30 – ženy do 30 let: 1. místo – 3.000,-Kč, 2. místo – 2.000,-Kč, 3. místo – 1.000,-Kč

             Věcné ceny - první tři v každé další kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Bude vyhlášen i celkový vítěz letošního ročníku (napříč kategoriemi).

Vyplacení/předání cen je vázáno na přítomnost dotyčného.

 

Výsledky:   Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Vyhlášení vítězů – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga 24. 5. 2008 v 16.30 hod.
Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do 16.15 hod. dne 24. 5. 2008 v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na webových stránkách závodu.

 

Zdravotní zajištění: Horská služba Jizerské hory

 

Kontakty: www.abbcup.cz

email: abbcup@sundisk.cz

informace: +420 775 580 381,

+420 775 580 385

+420 485 100 500

Ředitel závodu: Petr Bažant, petr.bazant@sundisk.cz, +420 775 580 381

Technická realizace: SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz

 

Podmínky účasti: Závodí se podle soutěžního řádu ČSC a rozpisu tohoto závodu.

Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Závod se jede za plného silničního provozu.

Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo, elektronický čip a na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu.

Ochranná přilba je povinná!

V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodů, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.

Účastníci mladší 18ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce

 

Prosba pořadatelů: Závod je veden z části v CHKO Jizerské hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase.
Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

V Jablonci nad Nisou, 20. 3. 08

Dokumenty

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006