• Otázky a odpovědi
 • Kontaktujte nás
 • Úvodní strana
 • Mapa serveru
Prohlášení o shodě

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě národní

Písemný dokument, kterým výrobce, dovozce či distributor(nebo jejich zplnomocněný zástupce) dokladuje, že vlastnosti výrobku/zařízení jsou ve shodě s požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posuzování shody, jenž je určen zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícím souborem prováděcích předpisů - nařízeními vlády(NV).

 

Prohlášení o shodě Evropského společenství (ES)

Písemný dokument, kterým výrobce, dovozce či distributor(nebo jejich zplnomocněný zástupce) dokladuje, že vlastnosti výrobku/zařízení jsou ve shodě s požadavky harmonizovaných technických předpisů platných v EU a že byl dodržen stanovený postup při posuzování shody, jenž je určen zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícím souborem prováděcích předpisů - nařízeními vlády(NV).

U řady výrobků může posouzení shody provést sám výrobce(pokud ovšem příslušné NV nestanovuje jiný postup). V případech vyššího ohrožení uživatelů provozem zařízení musí toto posouzení provést vždy nezávislý, státem pověřený subjekt – zkušební ústav, notifikovaná či autorizovaná osoba.

 

Prohlášení o shodě musí obsahovat:

 • identifikační údaje o výrobci
 • popis výrobku – jeho název, vlastnosti, rozměry, místo výroby, případná rizika spojená s jeho provozem, ,…
 • číslo a datum vydání protokolu
 • kým byl protokol vydán (zkušební ústav, autorizovaná či notifikovaná osoba)
 • předpisy, dle kterých byla shoda posuzována
  • Pro elektrická zařízení nn (elektrotechnické výrobky) platí, že kopii prohlášení o shodě musí uchovávat výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EU (jestliže výrobce nemá sídlo v EU a nemá ani zplnomocněného zástupce se sídlem v EU, tak kopii prohlášení uchovává dovozce nebo osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh). Musí být zajištěno, aby pro účely inspekce bylo prohlášení(nebo alespoň jeho kopie) k dispozici orgánům dozoru (ČOI). Povinnost uchovávat prohlášení o shodě trvá ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku/zařízení.

    

   Označení CE (Conformity Declaration)

   Na výrobku - označením výrobku  (zařízení) značkou CE výrobce, dovozce či distributor prohlašuje, že daný výrobek/zařízení vyhovuje příslušným předpisům EU ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti, ekonomice provozu a šetrnosti k životnímu prostředí.

   Značka CE umožňuje volný pohyb výrobku v rámci jednotného trhu zemí EU.

   Označení CE musí být umístěno tak, aby bylo viditelné, snadno čitelné, nesmazatelné a jednotlivé části označení musí mít v zásadě stejnou výšku.

   Klamavé uvedení označení CE na výrobek/zařízení je postihováno vysokými pokutami a v případě nebezpečných výrobků i dalšími sankcemi(např. stažením výrobku z trhu).

   U dovážených výrobků, označených značkou shody CE, tato značka plně nahrazuje ES Prohlášení o shodě. V případě potřeby je ovšem výrobce či jeho zplnomocněný zástupce dokladovat shodu vydaným písemným "ES Prohlášením o shodě."

    

   ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006