• Otázky a odpovědi
 • Kontaktujte nás
 • Úvodní strana
 • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Hlásič kouře, hlásič teplot a příslušenství

Požární hlásiče spolehlivě zaznamenají příznaky hoření (výskyt kouře nebo nadměrné zvýšení teploty) a oznamují to nepřeslechnutelným akustickým signálem. Dokážou tak včas varovat před rozšířením požáru a mohou zabránit nejen materiálním škodám, ale především újmě na zdraví nebo ztrátě životů. Proto vyhláška č. 23/2008 sb. s platností od 1.7.2008 ukládá povinnost instalovat požární hlásiče do nových nebo rekonstruovaných obytných objektů a budov sloužících k ubytování osob.

 

Hlásiče

 • V nabídce ABB s.r.o. najdete dva typy přístrojů, které se navzájem doplňují. Základním přístrojem je hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, který pracuje na optoelektronického principu – vyhodnocuje změnu optických vlastností vzduchu, který obsahuje částečky kouře.
 • V místnostech se zvýšenou prašností nebo s nadměrným vývinem páry by při použití hlásiče kouře mohlo docházet k falešným poplachům. Proto se např. v kuchyni nebo v koupelně doporučuje nainstalovat hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE, který spustí poplach při zvýšení teploty nad 58 °C.

Umístění a montáž

 • Pro spolehlivé a včasné odhalení zárodku požáru se doporučuje hlásiče nainstalovat ve všech prostorách objektu (obytné místnosti, chodby, půda, sklep).
 • Hlásiče se montují na strop podle pokynů v návodu. Jsou nezávislé na vnějším napájení – vestavěná lithiová baterie zaručuje dobu použitelnosti minimálně 10 let, což odpovídá doporučené době, po které by se měly hlásiče vyměnit. 

Poplach

 • Přístroj, který zaregistruje kouř nebo zvýšenou teplotu, spustí akustický alarm (nepříjemný přerušovaný zvuk o intenzitě 85 dB) a optickou signalizaci (blikající červená LE dioda).
 • Je-li vytvořena síť několika hlásičů, spustí poplach i ostatní hlásiče.

 

Předání poplachového signálu

 • Pomocí dvojžilového kabelu lze vytvořit síť až ze 20 přístrojů. Pokud je jeden z hlásičů v síti aktivován, bude akustický poplach spuštěn i na všech propojených přístrojích.
 • Síť až dvaceti hlásičů lze zřídit i bez vodičů, prostřednictvím bezdrátových modulů, které se zasunou konektorem do každého hlásiče. V případě poplachu modul vyšle radiofrekvenční signál ke všem přístrojům, které s ním vytvářejí síť. Drátové a bezdrátové propojení lze v rámci jedné sítě kombinovat.
 • Reléový modul má na výstupu bezpotenciálový přepínací kontakt, který se přepne, jakmile je přijat poplachový signál od zaregistrovaného bezdrátového modulu zasunutého do hlásiče kouře nebo hlásiče teplot. Díky tomu lze připojit další signalizační či výstražné zařízení nebo je možné informaci o vzniklém požáru přivést např. do inteligentního systému Ego-n® nebo ABB i-bus® KNX.

 

Komfortní ovládání

 • Pomocí radiofrekvenčního dálkového ovládání budete moci bez jakékoliv manipulace spustit test alarmu na hlásičích vybavených bezdrátovými moduly. V případě již probíhajícího poplachu je možné snadno vyhledat hlásič, který začal v síti signalizovat jako první. Užitečnou funkcí je také získání informace, které hlásiče byly v poslední době aktivovány.

Fotogalerie

 • Hlásič kouře Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE
 • Hlásič teplot Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
 • Modul RF bezdrátový Busch-Rauchalarm
 • Přístroj reléový Busch-Rauchalarm
 • Vysílač RF ruční Busch-Rauchalarm
ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006