• Otázky a odpovědi
 • Kontaktujte nás
 • Úvodní strana
 • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Politika společnosti

ABB s.r.o., Elektro-Praga, je součástí ABB - světové špičky v technologiích pro energetiku a automatizaci, které zvyšují konkurenceschopnost našich zákazníků a zároveň snižují dopad jejich činnosti na životní prostředí. 

 

Hlavní principy společnosti:
 • trvalá orientace k uspokojování přání a potřeb zákazníků
 • ochrana životního prostředí
 • dodržování zásad bezpečnosti práce
 • úzká spolupráce s dodavateli a obchodními partnery
 • soulad všech aktivit s právními předpisy a požadavky

 

Naše nejdůležitější cíle:
 • vysoká kvalita a technická úroveň, bezpečnost a spolehlivost výrobků
 • soustavné zvyšování spokojenosti zákazníků, minimalizace nákladů na nekvalitu
 • důsledná ochrana životního prostředí, snižování produkce odpadu
 • preventivní předcházení negativním vlivům na životní prostředí
 • minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí při jejich výrobě, užívání a likvidaci
 • bezpečné a zdravé pracovní prostředí v celé společnosti
 • prevence úrazů, nemocí a minimalizace rizik při jednotlivých činnostech
 • zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • udržování a soustavný rozvoj systémů řízení, které odpovídají požadavkům mezinárodních norem:
ČSN EN ISO 9001 - systém managementu jakosti
ČSN EN ISO 14 001 - systém environmentálního managementu
OHSAS 18 001 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Cesty k dosažení cílů:
 • jednoznačně specifikovaná odpovědnost a pravomoci zaměstnanců
 • srozumitelné a přesné zadávání úkolů, disciplína a morálka
 • systém soustavného vyhledávání a odstraňování neshod a jejich prevence
 • pravidelné přezkoumávání výsledků a hledání cest pro soustavné zlepšování
 • trvalá motivace všech zaměstnanců

 

Systém řízení je založen především na:
 • jednoznačně specifikované odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců
 • srozumitelném a přesném zadávání úkolů
 • disciplíně a morálce
 • stanovení měřitelných cílů a jejich důsledném vyhodnocování
 • systému soustavného vyhledávání a odstraňování neshod a prevence

 

 

Kovář - podpis
 

Petr Kovář
LBU Manager

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006