• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Propozice ABB MTB Cup 2017

Termín:

Sobota 20. 5. 2017

Místo:

Areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

Pořadatel:

ABB s.r.o., Elektro–Praga

Realizace, sponzoring:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, tel.: +420 485 100 500

Trasy:

54 km velký okruh

33 km malý okruh

dětské závody 3 a 6 km.

Prezence:

Pátek 19. 5. 2017, 15.00 – 18.00 hodin, sobota 20. 5. 2017, 7.00 – 9.30 hodin, dětské kategorie v průběhu dne až do 12.30 hodin

Prezence před areálem ABB s.r.o., Elektro-Praga – Resslova 3, Jablonec

Start:

10.30 hodin – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jablonci n. N.

Start závodu proběhne ve dvou vlnách, první vystartují závodníci na trati 54 km. S časovým odstupem 30 min vystartují závodníci na kratší trať. Dětské závody budou odstartovány ve 13.00 hodin – 3km trasa a ve 13.45 hodin – 6km trasa.

Organizace startovního koridoru pro 54 km trasu: startující v kategorii Elite a účastníci loňského ročníku ABB MTB CUPu, kteří se umístili do 30. místa budou mít vyhrazený
prostor v čele startujícího koridoru.

Cíl:

Areál ABB s.r.o., Elektro-Praga, časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15.45 hodin.

Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli.

Přihlášky:

Přihlásit se mohou osoby starší 18 let, mladší mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (formulář bude připraven na prezenci v místě závodu, nebo je možné jej stáhnout z webu a zaslat poštou).

A) online na www.abbcup.cz do 15. 5. 2017 do 12.00 hodin.

B) osobně v kanceláři SUNDISK s.r.o., Podhorská 1124/93, Jablonec n. N. do 15. 5. 2017, po – pá 8.00 – 16.00 hod. (tel.: 485 100 500)

C) při prezenci v místě konání závodu

Pamětní tričko získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 12. 5. 2017 (včetně).

Na internetu je možné ověřit již zaregistrované přihlášky.

Startovné:

350 Kč – trať 54 km, 300 Kč – trať 33 km
450 Kč – při přihlášení na místě
dětské závody zdarma

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 15. 5. 2017 (možno zaslat i emailem), storno poplatek 100 Kč.

Startovné zahrnuje:

Zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (2×) a v cíli (guláš, pivo/nealko), startovní číslo, pamětní tričko (při přihlášení do 12. 5.), mytí kol, sms s dosaženým časem a umístěním a hlavně radost ze závodu v nádherném prostředí Jizerských hor!

V zázemí bude fungovat úschovna věcí pro závodníky.

K letošnímu jubilejnímu 10. ročníku bude vyroben i cyklodres. V případě zájmu o jeho zakoupení máte následující možnosti: startovné (bez trika) s dresem = +300 Kč, či startovné včetně trika a dresu = +600 Kč. Výrobu cyklodresu do závodu garantujeme pouze při úhradě dresu do 17.4., při pozdější platbě si budete moci dres vyzvednout dodatečně po závodě v Jablonci n. N., příp. vám ho zašleme poštou.

Prvních 400 přihlášených získává zdarma sportovní pytlík. Přihlášené děti obdrží pytlík zdarma všechny.

Pro závodníky, kteří absolvovali všech předchozích 9 ročníků závodu a přihlásí se i na 10. ročník, máme připraveno startovné a cyklodres ZDARMA.

Bankovní spojení:

ČSOB Jablonec nad Nisou 193691492/0300

Přihláška se stává platnou uhrazením startovného. Startovné uhraďte do 10 dnů po odeslání přihlášky.

Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru:

rrmmdd (příklad: 3. 4. 1975 = 750403)

Kategorie:

Trasa 54 km                                    Trasa 33 km

M18 (muži 17–18 let)                        M16 (muži 14–16 let)

ELITE                                             M18 (muži 17–18 let)

M20 (muži 19–29 let)                        M20 (muži 19–29 let)

M30 (muži 30–39 let)                        M30 (muži 30-39 let)

M40 (muži 40–49 let)                        M40+ (muži nad 40 let)

M50 (muži 50-59 let)                                           

M60+ (muži nad 60 let)                                           

Z18 (ženy 17–18 let)                         Z18 (ženy 14–18 let)

Z20 (ženy 19–29 let)                         Z20 (ženy 19–29 let)

Z30 (ženy 30-39 let)                          Z30 (ženy 30-39 let)

Z40+ (ženy nad 40 let)                      Z40+ (ženy nad 40 let)

TÝM (viz níže)

ELITE = Muži Elite 19 a více let – pouze s licencí ČSC nebo UCI.

TÝM (družstva) = tým jedoucí pod společným názvem (klub), který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 54 km (každý člen může jet v jiné kategorii). Zařazení do soutěže týmů je nutno označit při podání přihlášky k závodu. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 54 km.

Pokud nebudou ve vypsané kategorii minimálně 4 závodníci/e, bude tato kategorie sloučena k nadřazené /“starší“/ kategorii. O sloučení kategorie rozhodne vedení závodu a bude závodníky/ce informovat před startem do závodu.

Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození. 

Volitelné kategorie:

ABB (zaměstnanci ABB, bez rozdílu věku a pohlaví)

ABB VIP (partneři a VIP ABB, bez rozdílu věku a pohlaví)

Závodník zvolí, pokud splňuje podmínky pro tyto kategorie, přihlášení je možné pouze do 12. 5. 2017.

Dětské závody:

M9 (chlapci do 9 let) – délka trasy 3 km

M13 (chlapci 10 – 13 let) – délka trasy 6 km

Z9 (dívky do 9 let) – délka trasy 3 km

Z13 (dívky 10 – 13 let) – délka trasy 6 km

Trasa vede částečně po silnici a zbytek v náročnějším terénu, proto nedoporučujeme závod pro závodníky mladší 6 let. Dětské závody pořádáme jako doplňkový závod pro radost, aby si děti mohly vyzkoušet závodní atmosféru. Každý účastník je odměněn. Důležité je zúčastnit se a ne za každou cenu vyhrát. Žádáme rodiče o ohleduplnost – hlavně na trase 3 km, kde startují i mladší děti a rozdíl ve výkonech je veliký.

Ceny:

Vyhlášení vítězů – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga 20. 5. 2017 v 15.00 hod.

Prize money (pouze trať 54 km):

MUŽI – 1. místo – 5.000 Kč (nejrychlejší, bez ohledu na kategorie)

ŽENY – 1. místo – 5.000 Kč (nejrychlejší, bez ohledu na kategorie)

ELITE – 1. místo – 5.000 Kč, 2. místo – 3.000 Kč, 3. místo – 2.000 Kč, 4. místo – 1.500 Kč
a 5. místo – 1.000 Kč

M20 – 1. místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč

Z20 – 1. místo – 3.000 Kč, 2. místo – 2.000 Kč, 3. místo – 1.000 Kč

Věcné ceny – první tři v každé další kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Vyplacení/předání cen je vázáno na osobní přítomnost závodníka!

Tombola:

Pro všechny účastníky je připravena tombola – losování hlavních cen po vyhlášení vítězů,
v loňském roce si vítězové mimo jiné odnesli horské kolo BeMi.

Doprovodný program:

V zázemí závodu budou připraveny atrakce pro děti - trampolína, skákací hrad, střílení na desu.

Výsledky:

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně, vždy po dojezdu 30 závodníků. Každý závodník obdrží na telefonické číslo uvedené v přihlášce sms zprávu s informací o umístění a dosaženém čase.

Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na webových stránkách www.abbcup.cz.

Protesty:

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do 14.15 hod. dne 20. 5. 2017 v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Zdravotní zajištění:

Horská služba Jizerské hory

Kontakty a informace:

www.abbcup.cz

e-mail: abbcup@sundisk.cz

tel.: +420 604 271 437

+420 485 100 500

Vedení závodu:

Martin Bauer, +420 775 580 381

Petr Bažant, +420 604 271 437

Michal Zavadil +420 776 713 715

Technická realizace:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, +420 485 100 500

Podmínky účasti:

Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý, k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať včetně všech průjezdních kontrol. Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské kolo nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám.

Závod se jede za plného silničního provozu!

Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo, elektronický čip a na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu. Ochranná přilba je povinná! V cíli je závodník povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodů, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie apod.), startovné se nevrací.

Maximální počet účastníků na obou trasách závodu je 600. Po naplnění kapacity nebudou přijímány další přihlášky. Účastníci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Přihlášením na závod ABB MTB CUP závodník souhlasí s fotografováním v průběhu závodu a s tím, že pořízené fotografie mohou být použity v rámci propagace závodu (webové stránky a propagační materiály).

Prosba pořadatelů:

Závod je veden z části v CHKO Jizerské hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

 

V Jablonci nad Nisou, 20. 2. 2017

 

 

 

 

 

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006