• Otázky a odpovědi
  • Kontaktujte nás
  • Úvodní strana
  • Mapa serveru

Vyhledávání

Partnerský program

Kontakty

ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02  Jablonec nad Nisou
GPS: 50°44'6.39"N, 15°11'5.02"E

tel.: 483 364 111
fax: 483 364 159
technická podpora: 800 800 104
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

Propozice 2012

Termín:

Sobota 2. 6. 2012

Místo:

Areál ABB s.r.o., Elektro–Praga v Jablonci nad Nisou, Resslova 3

Pořadatel:

ABB s.r.o., Elektro–Praga

Realizace,sponzoring:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, tel.: +420 485 100 500

Trasy:

54 km velký okruh

33 km malý okruh

dětské závody 3 a 6 km.

Prezence:

Pátek 1. 6. 2012, 15.00–18.00 hodin, sobota 2. 6. 2012, 7.00–9.00 hodin,
dětské kategorie v průběhu dne až do 13.30 hodin

Prezence před areálem ABB s.r.o., Elektro-Praga – Resslova 3, Jablonec

Start:

10.30 hodin – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga v Jablonci n. N.

Start závodu proběhne ve dvou vlnách, první vystartují závodníci na trati 54 km.

S časovým odstupem 15 min vystartují závodníci na kratší trať.

Dětské závody budou odstartovány v 14.30 hodin.

Cíl:

Areál ABB s.r.o., Elektro-Praga, časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 15.45 hodin.

Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli.

Přihlášky:

Přihlásit se mohou osoby starší 18 let, mladší mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (formulář bude připraven na prezenci v místě závodu, nebo je možné jej stáhnout z webu a zaslat poštou).

A) online na www.abbcup.cz do 28. 5. 2012 do 12.00 hodin.

B) osobně v kanceláři SUNDISK s.r.o., Podhorská 670/8, Jablonec n. N. do 28. 5. 2012,

po – pá 8.00 – 16.00 hod. (tel.: 485 100 500)

C) při prezenci v místě konání závodu

Pamětní tričko získají pouze závodníci, kteří se přihlásí do 23. 5. 2012 (včetně).

Na internetu je možné ověřit již zaregistrované přihlášky.

Startovné:

290 Kč – trať 54 km, 250 Kč – trať 34 km, dětské závody zdarma

390 Kč – při přihlášení na místě

V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 28. 5. 2012 (možno zaslat i emailem), storno poplatek 100 Kč.

Startovné zahrnuje:

Zdravotní a pořadatelskou službu, měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (2×) a v cíli (guláš, pivo/nealko), startovní číslo, pamětní tričko (při přihlášení do 23. 5.), mytí kol a hlavně radost ze závodu v nádherném prostředí Jizerských hor!

Bankovní spojení:

193691492/0300 – ČSOB Jablonec nad Nisou.

Startovné uhraďte do 7 dnů po odeslání přihlášky (nejpozději do 30. 5. 2012).

Jako variabilní symbol uveďte vaše datum narození ve tvaru:

ddmmrrrr (příklad: 3. 4. 1975 = 03041975)

Kategorie:

Trasa 54 km

M18 (muži 17–18 let)

ELITE

M20 (muži 19–29 let)

M30 (muži 30–39 let)

M40 (muži 40–49 let)

M50+ (muži nad 50 let)

Z18 (ženy 17–18 let)

Z20 (ženy 19–29 let)

Z30+ (ženy nad 30 let)

TÝM (viz níže)

Trasa 33 km

M16 (muži 14-16 let)

M18 (muži 17-18 let)

M20 (muži 19-29 let)

M30+ (muži nad 30 let)

Z16 (ženy 14-16 let)

Z18 (ženy 17-18 let)

Z20 (ženy 19-29 let)

Z30+ (ženy nad 30 let)

ELITE = Muži Elite 19 a více let – pouze s licencí ČSC nebo UCI.

TÝM (družstva) = tým jedoucí pod společným názvem (klub), který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati 54 km (každý člen může jet v jiné kategorii). Zařazení do soutěže týmů je nutno označit při podání přihlášky k závodu. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati 54 km.

Volitelné kategorie:

ABB M (muži, zaměstnanci ABB, bez rozdílu věku)

ABB Z (ženy, zaměstnankyně ABB, bez rozdílu věku)

ABB VIP (Partneři a VIP ABB, bez rozdílu pohlaví)

Závodník zvolí, pokud splňuje podmínky pro tyto kategorie, přihlášení je možné
pouze do 28. 5. 2012.

Dětské kategorie:

M9 (chlapci, ročník narození 2003 a mladší) – délka trasy 3 km

M13 (chlapci, ročník 2002–1999) – délka trasy 6 km

Z9 (dívky, ročník narození 2003 a mladší) – délka trasy 3 km

Z13 (dívky, ročník 2002–1999) – délka trasy 6 km

Ceny:

Vyhlášení vítězů – areál ABB s.r.o., Elektro-Praga 2. 6. 2012 v 16.00 hod.

Prize money (pouze trať 54 km):

MUŽI – 1. místo – 5 000 Kč

ŽENY – 1. místo – 5 000 Kč

ELITE – 1. místo – 5 000 Kč, 2. místo – 3 000 Kč, 3. místo – 2 000 Kč, 4. místo – 1 500 Kč
a 5. místo – 1 000 Kč

M20 – 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč

Z20 – 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč

Věcné ceny – první tři v každé další kategorii obdrží hodnotné věcné ceny.

Vyplacení/předání cen je vázáno na osobní přítomnost závodníka!

KATEGORIE BUDE VYHLÁŠENA PŘI POČTU MIN. 4 ZÁVODNÍKŮ V KATEGORII!

Tombola:

Pro všechny účastníky je připravena tombola – losování hlavních cen po vyhlášení vítězů,
v loňském roce si vítězové mimo jiné odnesli horské kolo Specialized.

Výsledky:

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně.

Protesty:

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději
však do 15.15 hod. dne 2. 6. 2012 v kanceláři závodu při vkladu 500 Kč, který
v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Oficiální výsledky budou
zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na webových stránkách závodu.

Zdravotní zajištění:

Horská služba Jizerské hory

Kontakty a informace:

www.abbcup.cz

e-mail: abbcup@sundisk.cz

tel.: +420 604 271 437

+420 485 100 500

Ředitel závodu:

Petr Bažant, petr.bazant@sundisk.cz, +420 604 271 437

Technická realizace:

SUNDISK s.r.o., www.sundisk.cz, info@sundisk.cz, +420 485 100 500

Podmínky účasti:

Závodí se podle rozpisu tohoto závodu. Každý účastník stvrzuje svým podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře, že si přečetl propozice tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře
prohlašuje, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý,
k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské
služby.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať včetně všech
průjezdních kontrol. Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské
kolo nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené
druhým osobám.

Závod se jede za plného silničního provozu!

Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti
se závodem. Účastník závodu je povinen projet všemi kontrolami a dodržet trasu
závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo, elektronický čip
a na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu.

Ochranná přilba je povinná!

V cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných
okolností.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodů, který
nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie apod.), startovné
se nevrací.

Účastníci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným
souhlasem odpovědného zástupce.

Prosba pořadatelů:

Závod je veden z části v CHKO Jizerské hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů,
nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Na veřejných

komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

 

V Jablonci nad Nisou, 26. 3. 2012

Dokumenty

ABB s.r.o., Elektro-Praga (c) 2006